יהודה גדרות English
גידור ביטחוני
מוסדות ציבור
גדרות הפרדה ונוי
מעקות הולכה
גדרות ספורט
גדרות ניידות
שערים
גדר/חוט פלדה
מוצרים נוספים
התקנות, עיגון עמודי גדר
יצירת קשר:
שם:
מס' טלפון:
כתובת דוא''ל:

אנחנו בבית שמש, הטלפון נשאר כשהיה:
08-8515777

רח' היצירה 6, אזור תעשיה מערבי בית שמש 99100

יהודה גדרות, חלוצת הגדרות המרותכות בישראל מאז שנת 1985, מציעה ללקוחותיה גדרות פלדה מסוגים שונים. באתר זה מופיעות גדרות לפי משפחות לפי השימוש העיקרי בהן. למשל גדרות ביטחון וגדרות למוסדות ציבור - שתי קבוצות גדרות שהן סטנדרט מחייב. לדוגמה: גדר צבר (גדר שבכה) במוסדות חינוך, גדר שדרות (גדר רשת בלי מסגרת). גם בין גדרות הנוי נמצא דגמי גדרות מחייבות שהן מעקה מפריד בין נתיבים כמו גדר נתיב ודגם סביונית - שתיהן גדר רשת במסגרת. 

הפרויקטים הלאומיים שביצעה החברה בשנים האחרונות: פיתוח גדר גבול מצרים, הקמת גדר זהה גם בגבול סוריה, מתקני תשתיות ומתקנים בטחוניים שמורים.

12/03/2014 - זמיו במלאי !! גדר ניידת גובה 2 מטר , לגידור אירועים ואתרי בנייה.

יהודה גדרות בע"מ | רח' היצירה 6 אזור תעשיה מערבי בית שמש 99100 | 08-8515777 |  www.yfence.co.il | info@yfence.co.il  

 

 

גדר ניידת גבוהה - לחסימה זמנית באירועים ואתרי בנייה 

 

 MF2